Dlaczego warto skorzystać z mediacji?

24 maja 2021by admin0

Mediacja jest dobrą alternatywą dla osób, które nie chcą, z różnych przyczyn, iść do sądu. Z mediacji warto skorzystać, jeśli zależy nam na tym, by rozwiązać konflikt polubownie, z korzyścią dla dwóch stron. W ten sposób można regulować swoje sprawy samodzielnie, można chronić swoje interesy bez angażowania do tego sędziego. Mediacja ma decydującą przewagę nad innymi metodami radzenia sobie z konfliktami. Poniżej prezentujemy najważniejsze zalety mediacji.

W porównaniu z tradycyjnymi sądowymi metodami rozwiązywania sporów, mediacja ma swoje istotne korzyści, a mianowicie:

  1. Jest skuteczna. Porozumienia zawarte przez strony w toku postępowania mediacyjnego są egzekwowane znacznie częściej niż orzeczenia sądowe. Efekt mediacji jest taki, że każda ze stron jest zadowolona, czego nie można powiedzieć w przypadku rozprawy sądowej. Wówczas zawsze jest ktoś, kto czuje się poszkodowany.
  2. Nie wymaga wysokich nakładów finansowych. Korzystanie z mediacji nie wiąże się z koniecznością ponoszenia kosztów sądowych. Poza tym nie zawsze każdego stać na to, by korzystać z pomocy prawnika, jeśli ma dojść do rozprawy sądowej.
  3. Jest stosunkowo szybka. Możliwe jest rozstrzygnięcie sporu w ciągu zaledwie kilku dni, a nawet godzin. Czasami wystarczy jedno spotkanie, by strony wspólnie wypracowały, za pomocą mediatora, korzystne rozwiązanie.
  4. Samodzielne dochodzenie do kompromisu. Stosując procedury pojednawcze, strony samodzielnie dochodzą do kompromisów, które im odpowiadają. W przypadku rozprawy sądowej decyzję podejmuje sąd.
  5. Jest poufna. Spotkania mediacyjne odbywają się na neutralnym gruncie, w spokojnym miejscu, co pozwala uniknąć ujawnienia informacji poufnych. Rodzaje konfliktów są bardzo różne. Bardzo często dotyczą sporów rodzinnych, dlatego brak rozgłosu i zachowanie poufności jest dla dwóch stron bardzo istotne.
  6. Mediacja skupia się na interesach dwóch stron. Ten rodzaj rozwiązywania konfliktu poza murami sądu umożliwia zaspokojenie rzeczywistych interesów dwóch stron. Możliwe jest więc wypracowanie kompromisu. Czasami jest to długotrwały proces, ale jak się okazuje, przynosi zamierzone efekty.
  7. Podczas mediacji możliwy jest wybór mediatora. Strony konfliktu mają prawo do samodzielnego wyboru osoby, która pomoże rozstrzygnąć spór. Takie podejście wzbudza zaufanie stron do mediatora i jednocześnie wzmacnia jego autorytet.
  8. Proces mediacji zapewnia komfort, współpracę i zaufanie. Te trzy czynniki to najważniejsze elementy całego procesu mediacyjnego. Zagwarantowanie stronom konfliktu komfortu psychicznego, atmosfery zaufania i współpracy podczas spotkań ułatwia wypracowanie zamierzonych efektów.

Warto zapoznać się z korzyściami, jakie daje mediacja, jeśli stronom zależy na wypracowaniu korzystnego dla nich kompromisu. Czy mediacja gwarantuje osiągnięcie zamierzonego celu? Niestety nie. Czasami zdarza się, że pomimo wielokrotnych spotkań mediacyjnych strony nie potrafią wypracować wspólnego rozwiązania. W takiej sytuacji, nawet jeśli strony nie doszły do porozumienia i są zmuszone uczestniczyć w rozprawie sądowej, doświadczenie udziału w mediacji pozwoli im lepiej się zrozumieć, realistycznie ocenić swoje położenie i przyczyni się do skuteczniejszego postępowania sądowego.

Leave a Reply


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/bielski/domains/gabinetmediacji.pl/public_html/wp-content/themes/celeste/views/prev_next.php on line 10
previous
Jakie problemy rozwiązuje psycholog rodzinny?

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/bielski/domains/gabinetmediacji.pl/public_html/wp-content/themes/celeste/views/prev_next.php on line 36
next
Kiedy warto skorzystać z usług psychologa rodzinnego?
https://gabinetmediacji.pl/wp-content/uploads/2021/03/logo-gabinetmediacji-white.png

Visit us on social networks:

Gabinet Mediacji

Wyspecjalizowany zespół łączący kompetencje psychologiczne, prawne i mediacyjne.
Naszym głównym celem jest pomoc i wsparcie dla stron konfliktu, ustalenie kompromisu, pisemne sformułowanie ugody i jej prawne zatwierdzenie.

© 2021 Gabinet Mediacji – Warszawa

© Gabinet Mediacji – Warszawa