9 sierpnia 2021

Na początku warto wyjaśnić, czym w ogóle jest mediacja. Jest to metoda na rozwiązywanie konfliktów, która przybiera formę rozmowy, w której uczestniczą dwie strony sporu. Udział w spotkaniu jest dobrowolny, a osobą, która czuwa nad tym, by mediacja przebiegała w sposób właściwy jest oczywiście mediator – osoba niezależna, neutralna, która pomaga stronom w rozwiązaniu konfliktu...

15 lipca 2021

Kiedy rozmowa z partnerem nie przynosi pożądanych efektów w postaci kompromisów, wówczas warto zastanowić się, czy rzeczywiście rozprawa sądowa będzie najlepszym rozwiązaniem, czy może lepiej byłoby skorzystać z innych metod rozwiązywania konfliktów, np. z mediacji. Wiele osób udając się do sądu ma nadzieję na pozytywny wynik procesu. Każda ze stron konfliktu wierzy w to, że...

5 czerwca 2021

Życie rodzinne nie zawsze jest szczęśliwe, spokojne, pełne miłości. Niezgodność charakterów, celów życiowych i wartości między małżonkami czy też między rodzicami a dziećmi często prowadzi do problemów na różnej płaszczyźnie. Skutki są bardzo poważne – dochodzi do agresji, przemocy fizycznej, słownej. Jak temu zapobiec? W takich sytuacjach warto skorzystać z usług psychologia rodzinnego. Terminowe wezwanie...

24 maja 2021

Mediacja jest dobrą alternatywą dla osób, które nie chcą, z różnych przyczyn, iść do sądu. Z mediacji warto skorzystać, jeśli zależy nam na tym, by rozwiązać konflikt polubownie, z korzyścią dla dwóch stron. W ten sposób można regulować swoje sprawy samodzielnie, można chronić swoje interesy bez angażowania do tego sędziego. Mediacja ma decydującą przewagę nad...

18 maja 2021

Rodzina stanowi grupę osób powiązanych ze sobą więzami krwi. Wyznacznikiem każdej rodziny powinno być bezpieczeństwo, miłość, szacunek, zaufanie oraz zrozumienie. W tej małej społeczności zachodzą interakcje między jej członkami, wychowują się dzieci, ona stanowi podłoże do dalszego rozwoju osobistego każdego człowieka. Idealnie byłoby, gdyby rodzina zawsze funkcjonowała prawidłowo, bez kłótni i wewnętrznych konfliktów. Jednakże rzeczywistość...

https://gabinetmediacji.pl/wp-content/uploads/2021/03/logo-gabinetmediacji-white.png

Visit us on social networks:

Gabinet Mediacji

Wyspecjalizowany zespół łączący kompetencje psychologiczne, prawne i mediacyjne.
Naszym głównym celem jest pomoc i wsparcie dla stron konfliktu, ustalenie kompromisu, pisemne sformułowanie ugody i jej prawne zatwierdzenie.

© 2021 Gabinet Mediacji – Warszawa

© Gabinet Mediacji – Warszawa