Szkolenia

Oprócz mediacji czy też konsultacji prawnych, przeprowadzamy także szkolenia i warsztaty, m.in. dla psychologów, którzy w swojej pracy mogą spotkać się z problemem dzieci molestowanych seksualnie. Po odbyciu stosownego szkolenia, nasz klient będzie wiedział, jak postawić diagnozę oraz w jaki sposób przesłuchać dziecko, które jest molestowane seksualnie. To bardzo trudne i jednocześnie delikatne tematy, zwłaszcza ze względu na fakt, że dotyczą one dzieci.

Zakładane efekty, czyli jaką wiedzę posiądzie słuchacz po odbyciu szkolenia?

Każdy, kto zdecyduje się uczęszczać na prowadzone przez nas szkolenia i warsztaty z zakresu wykorzystywania seksualnego nieletnich, będzie wiedział:

• w jaki sposób z molestowanym dzieckiem i jego rodzicami powinien rozmawiać psycholog szkolny, by nie „zacierać śladów”,
• jak rozpoznawać, że dziecko jest ofiarą przemocy,
• jak rozpoznawać, że zostało wyuczone relacji o molestowaniu,
• jak je pytać o to, co się stało nie wyrządzając nowej krzywdy,
• jak diagnozować ofiarę przemocy seksualnej na użytek sądu.

Zajęcia w formie wykładu i warsztatów – w obu przypadkach będą ilustrowane casusami z praktyki sądowej prowadzących.

Szkolenia dla profesjonalistów

Zapewniamy szeroki wachlarz świadczonych usług. Przeprowadzamy specjalistyczne szkolenia dla profesjonalistów:

• szkolenia dla sędziów,
• szkolenia dla kuratorów sądowych,
• szkolenie dla pracowników Pogotowia Opiekuńczego,
• szkolenia dla rad pedagogicznych.

Skontaktuj się
z nami

Zapraszamy do kontaktu. Jesteśmy tu po to, aby udzielić Państwu kompleksowego wsparcia psychologicznego
i prawnego w sytuacji rozwodu.

  https://gabinetmediacji.pl/wp-content/uploads/2021/03/logo-gabinetmediacji-white.png

  Visit us on social networks:

  Gabinet Mediacji

  Wyspecjalizowany zespół łączący kompetencje psychologiczne, prawne i mediacyjne.
  Naszym głównym celem jest pomoc i wsparcie dla stron konfliktu, ustalenie kompromisu, pisemne sformułowanie ugody i jej prawne zatwierdzenie.

  © 2021 Gabinet Mediacji – Warszawa

  © Gabinet Mediacji – Warszawa