Usługi Online

Stan epidemii i związane z tym ograniczenia normalnego funkcjonowania, sprzyjają pojawianiu się nowych konfliktów bądź pogłębianiu się już istniejących. Izolacja, strach przed utratą pracy powodują, że oddalamy się od siebie. Czasami zdarza się, że konflikty zaogniają się i nie jesteśmy w stanie sobie sami pomóc. Dlatego tak ważne jest wsparcie i pomoc w rozwiązywaniu zaistniałych problemów. Nasz zespół mediacyjny chce wyjść Państwu naprzeciw, proponując niestandardowe, elastyczne metody komunikacji.

W tym trudnym dla nas czasie proponujemy e-mediację, która często staje się jedną z alternatywnych form rozwiązywania sporu wybieraną wśród sędziów. Jest to droga zdecydowanie łagodniejsza i skuteczniejsza. E-mediacja polega na tym, że strony sporu nie przebywają w trakcie postępowania mediacyjnego w tym samym pomieszczeniu, a komunikują się ze sobą za pomocą Internetu lub telefonu. Reasumując do mediacji z udziałem mediatora może dojść bez bezpośredniego kontaktu stron, a więc aktualnie - bez zagrożenia zdrowia.

Chcemy także zaproponować Państwu nasze pozostałe usługi, które świadczymy ONLINE, między innymi e-konsultacje psychologiczne, e-konsultacje prawne, e-szkolenia i e-mentoring.
Zapraszamy do współpracy. Jesteśmy doświadczonym, wyspecjalizowanym i kreatywnym zespołem otwartym na nowe pomysły.

Skontaktuj się
z nami

Zapraszamy do kontaktu. Jesteśmy tu po to, aby udzielić Państwu kompleksowego wsparcia psychologicznego
i prawnego w sytuacji rozwodu.

  https://gabinetmediacji.pl/wp-content/uploads/2021/03/logo-gabinetmediacji-white.png

  Visit us on social networks:

  Gabinet Mediacji

  Wyspecjalizowany zespół łączący kompetencje psychologiczne, prawne i mediacyjne.
  Naszym głównym celem jest pomoc i wsparcie dla stron konfliktu, ustalenie kompromisu, pisemne sformułowanie ugody i jej prawne zatwierdzenie.

  © 2021 Gabinet Mediacji – Warszawa

  © Gabinet Mediacji – Warszawa