Mediacje

Dobrowolny i poufny proces porozumiewania się stron będących w konflikcie. Odbywa się on w obecności osoby bezstronnej, neutralnej, stwarzającej warunki sprzyjające porozumieniu, zwanej mediatorem.
Mediator stoi na straży takiego toku rozmowy, który sprzyja samodzielnemu rozwiązaniu problemu przez strony, dając tym samym jednakowe możliwości wypowiedzenia się każdej ze stron. Dzięki mediacjom spory można rozwiązywać w sposób konstruktywny, bez agresji, z szacunkiem.

Dlaczego warto mediować ze wsparciem naszego zespołu
(prawnika-mediatora i psychologa)?

Dzięki mediacjom postępowanie sądowe staje się o wiele bardziej przyjazne. Jeżeli planują Państwo rozstanie warto rozważyć spotkanie z nami w celu skrócenia postępowania przed sądem, które niestety jest często koniecznością.

Celem spotkań mediacyjnych jest sporządzenie ugody przez mediatora, której brzmienie zależy od stron konfliktu. My, jako prawnik i psycholog podpowiemy najkorzystniejsze w danej sytuacji rozwiązania, możliwe do zaakceptowania przez sąd, ale to Państwo końcowo ustalają i akceptują treść ugody.

Ugoda najczęściej obejmuje kwestie opieki nad dzieckiem (dodam, że to sfera dająca najwięcej przestrzeni na nieszablonowe rozwiązania), wysokości i trybu płacenia alimentów (na dziecko czy współmałżonka), władzy rodzicielskiej czy miejsca zamieszkania dziecka.

Wspólne zapisy ugodowe mogą Państwo sformułować przed rozpoczęciem postępowania lub na każdym etapie jego trwania. Ugodę do sądu przesyła mediator.

Anna Kizińska w Dzień Dobry TVN

https://gabinetmediacji.pl/wp-content/uploads/2021/10/dd-tvn.png

Skontaktuj się
z nami

Zapraszamy do kontaktu. Jesteśmy tu po to, aby udzielić Państwu kompleksowego wsparcia psychologicznego
i prawnego w sytuacji rozwodu.

  https://gabinetmediacji.pl/wp-content/uploads/2021/03/logo-gabinetmediacji-white.png

  Visit us on social networks:

  Gabinet Mediacji

  Wyspecjalizowany zespół łączący kompetencje psychologiczne, prawne i mediacyjne.
  Naszym głównym celem jest pomoc i wsparcie dla stron konfliktu, ustalenie kompromisu, pisemne sformułowanie ugody i jej prawne zatwierdzenie.

  © 2021 Gabinet Mediacji – Warszawa

  © Gabinet Mediacji – Warszawa