https://gabinetmediacji.pl/wp-content/uploads/2021/03/IMG_3371-1280x1280.jpg

PSYCHOLOG, DIAGNOSTA, SEKSUOLOGBohdan Bielski

Psycholog-diagnosta z ponad 30. letnim stażem specjalizujący się w sprawach rodzinnych, biegły psycholog Sądu Okręgowego w Warszawie. Specjalista w zakresie badań wariograficznych. Zajmuje się opieką nad rodziną w kryzysie, trudnościami wychowawczymi i zakłóconymi relacjami partnerskimi.

Skontaktuj się
z nami

Zapraszamy do kontaktu. Jesteśmy tu po to, aby udzielić Państwu kompleksowego wsparcia psychologicznego
i prawnego w sytuacji rozwodu.

  https://gabinetmediacji.pl/wp-content/uploads/2021/03/logo-gabinetmediacji-white.png

  Visit us on social networks:

  Gabinet Mediacji

  Wyspecjalizowany zespół łączący kompetencje psychologiczne, prawne i mediacyjne.
  Naszym głównym celem jest pomoc i wsparcie dla stron konfliktu, ustalenie kompromisu, pisemne sformułowanie ugody i jej prawne zatwierdzenie.

  © 2021 Gabinet Mediacji – Warszawa

  © Gabinet Mediacji – Warszawa